Discover English


 
 
 
Discover English เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมชีวิต
 
 
Discover English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีหลักสูตรให้ผู้เรียนเลือกสรรตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร General English ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีหลักสูตรยอดนิยมที่นักเรียนจากทั่วโลกให้ความสนใจ อาทิ CAMBRIDGE, BUSINESS ENGLISH และ EAP
 
 
ไม่เพียงแค่การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนในห้องเท่านั้น Discover English ยังมีการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น

สำหรับ Discover English ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne ในย่านที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ทั้งศูนย์การค้า การเดินทางและยังมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นนักเรียนไม่กังวลเรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดนเลยอีกต่อไป


 
สนอยากเรียนภาษาอังกฤษและค้นพบประสบการณ์ล้ำค่ากับสถาบัน Discover English ปรึกษากับทีมงาน All About Study ได้ที่ 02 - 386 - 7382 และ 062 - 384 – 6727 Line : allaboutstudy FB : allaboutstudy และ E-mail : info@allaboutstudy.net
 
 
 
 

Study in Australia with Discover English
Speak & Fun